Niejednokrotnie wskazywaliśmy na naszym blogu, jak duże znaczenie w profilaktyce narządów wzroku