Astygmatyzm jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Jest to zaburzenie symetrii obrotowej gałki