Długotrwałe problemy ze wzrokiem powinny być sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.